Καλωσορίσατε στο Ινστιτούτο Επαγγελματικών Σπουδών (IPS) του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus.

Το Ινστιτούτο Επαγγελματικών Σπουδών (IPS) του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus ιδρύθηκε το 2013 με σκοπό να αποτελέσει ένα πρότυπο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που να γεφυρώνει την εκπαίδευση με τη βιομηχανία, συνδυάζοντας την ακαδημαϊκή γνώση με την τεχνική επαγγελματική κατάρτιση.

Τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται από το Ινστιτούτο είναι διαμορφωμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχονται στους φοιτητές, όχι μόνο οι απαραίτητες γνώσεις, αλλά και η τεχνική επαγγελματική κατάρτιση, οι δεξιότητες και οι εμπειρίες που θα τους ανοίξουν τον δρόμο για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Άλλωστε, προτεραιότητα του Ινστιτούτου είναι να παράξει καλά εκπαιδευμένους, άριστα καταρτισμένους απόφοιτους δίνοντάς τους τα απαραίτητα εφόδια ώστε να είναι ανταγωνιστικοί στην τοπική και τη διεθνή αγορά εργασίας στον τομέα της εξειδίκευσής τους. Αξιοσημείωτο αποτελεί και το γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό των αποφοίτων του Ινστιτούτου έχουν καταφέρει να εργοδοτηθούν σε τοπικές και διεθνείς εταιρείες, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και στο εξωτερικό.

Με γνώμονα την επαγγελματική επιτυχία και καταξίωση των φοιτητών μας, οι προσπάθειες μας έχουν κυρίως επικεντρωθεί στη δημιουργία μιας ομάδας εκπαιδευτών αποτελούμενης από έμπειρους ακαδημαϊκούς στον τομέα της τριτοβάθμιας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και εξειδικευμένους επαγγελματίες καταξιωμένους στην τοπική και διεθνή βιομηχανία. Στόχος μας είναι να μεταλαμπαδευτεί τόσο η γνώση όσο και η εμπειρία στους φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Επιπλέον, το Ινστιτούτο δραστηριοποιείται ενεργά στη δημιουργία ενός δικτύου συνεργατών με πολυεθνικούς οργανισμούς και φορείς πιστοποίησης με μακρά παρουσία στην εγχώρια και διεθνή βιομηχανία. Όλες οι συνεργασίες του Ινστιτούτου έχουν ως στόχο την εξασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης αλλά και την πιστοποιήση των προσόντων των εκπαιδευομένων από διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς.

Απασχολησιμότητα

Ακολουθώντας την τάση της παγκόσμιας αγοράς εργασίας, το Ινστιτούτο σχεδιάζει όλα τα προγράμματα του με βάση τις ανάγκες της τοπικής και διεθνούς βιομηχανίας. Σε πολλούς τομείς, οι εργοδότες ψάχνουν για “έτοιμο” προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες. Το Ινστιτούτο Επαγγελματικών Σπουδών έχει δεσμευτεί να παρέχει στους φοιτητές, όχι μόνο τις απαραίτητες γνώσεις, αλλά και τις τεχνικές επαγγελματικές δεξιότητες, ικανότητες, και εμπειρίες που θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν καλές θέσεις στην τοπική και τη διεθνή αγορά εργασίας, στον τομέα εξειδίκευσής τους.

Σχολές

Στο Ινστιτούτο Επαγγελματικών Σπουδών (IPS) στο Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus λειτουργούν αυτή τη στιγμή δυο διετή προγράμματα σπουδών, το Επαγγελματικό Δίπλωμα στη Μηχανική Αυτοκινήτων και το Επαγγελματικό Δίπλωμα στη Γεωργοκτηνοτροφία / Αγροεπιχειρηματικότητα. Εκτός από τα διετή προγράμματα σπουδών, το Ινστιτούτο προσφέρει επίσης το ταχύρυθμο πρόγραμμα Επαγγελματία Συγκολλητή, μέσα από το οποίο παρέχεται θεωρητική και τεχνική επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευομένων και με το τέλος του προγράμματος, τους δίνεται πιστοποιητικό διεθνούς αναγνώρισης σε συνεργασία με τον Οργανισμό Επιθεώρησης και Πιστοποίησης της TUV Cyprus.

Employees Network