Πιστοποιητικό Επαγγελματία Συγκολλητή

Professional Welding Training

Κριτήρια εισδοχής:
Δ/Ε
Διάρκεια:
Για πιστοποίηση στο επίπεδο 3G, η διάρκεια του προγράµµατος είναι τέσσερις (4) µήνες. Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευόµενος επιθυµεί να πιστοποιηθεί µέχρι το επίπεδο 6G, η διάρκεια του προγράµµατος είναι µέχρι έξι (6) µήνες
Δίδακτρα:
Το κόστος του προγράµµατος εξαρτάται από τη διάρκεια και το επίπεδο του προγράµµατος που θα ενταχθούν οι εκπαιδευόµενοι.
Γλώσσα Διδασκαλίας:
Ελληνικά
Τελικός Τίτλος:
Απονέµεται ∆ιεθνώς αναγνωρισµένο πιστοποιητικό Επαγγελµατία Συγκολλητή σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TUV Cyprus.

Address

IPS Welding Labs, 7080 Pyla, Larnaka   View map

Categories

Short Courses

Θεωρητικό Μέρος Προγράμματος

Εισαγωγή στην Τεχνολογία Συγκολλήσεων

 • Συγκολλήσεις τόξου (arc welding). Συγκόλληση με επενδυμένα ηλεκτρόδια (SMAW)
 • Παράμετροι/συνθήκες συγκόλλησης. Διαδικασία συγκόλλησης/ιδιότητες ηλεκτρικού τόξου
 • Θερμοκρασιακό πεδίο. Μετάδοση θερμότητας/θερμικά φαινόμενα
 • Παραμένουσες τάσεις/παραμορφώσεις συγκολλήσεων
 • Ζώνη μερικής τήξης/διάγραμμα σιδήρου/άνθρακα
 • Ρυθμός ψύξης/στερεοποίηση μετάλλου συγκόλλησης
 • Μετασχηματισμοί/διαμόρφωση τελικής μικροδομής
 • Θερμικά επηρεαζόμενη ζώνη
 • Μηχανικές ιδιότητες μετάλλου συγκόλλησης. Διάγραμμα τάσης παραμόρφωσης
 • Ονοματολογία ηλεκτροδίων συγκόλλησης
 • Ασυνέχειες- σφάλματα συγκόλλησης
 • Ποιοτικός έλεγχος συγκολλήσεων/μη καταστροφικός έλεγχος
 • Η διάρκεια του θεωρητικού μέρους θα καλύπτει το 15% έως 20 % του συνολικού προγράμματος.

 

Πρακτικό Μέρος Προγράμματος

Συγκολλήσεις τόξου με την μέθοδο ΜΜΑ

 • Μέτρα προστασίας/κανόνες ασφαλείας
 • Μέσα, εξαρτήματα και εργαλεία για την ηλεκτροσυγκόλληση
 • Μηχανές ηλεκτροσυγκόλλησης
 • Θέσεις συγκόλλησης
 • Μηχανική κατεργασία/διαμόρφωση τεμαχίων προς συγκόλληση–προετοιμασία ακμών/γεωμετρία σύνδεσης συμβολής (butt weld)
 • Εφαρμογή/συναρμολόγηση/τεχνικές μετωπικής συγκόλλησης. Συγκόλληση ελασμάτων ανθρακοχάλυβα στη θέση 3G
 • Συγκόλληση αγωγών ανθρακοχάλυβα στη θέση 6G

 

Πορεία (διαδικασία) πιστοποίησης

 • Συγκόλληση δοκιμίων βάση πιστοποιημένης διαδικασίας κατά ISO 9606 (welding procedure specification –WPS)
 • Εφαρμογή επιπέδου συμμόρφωσης συγκολλητών συνδέσεων βάση προτύπου ISO 5817 (limits for imperfections for quality level B)
 • Πιστοποίηση συγκολλητών στη θέση 3G (συγκόλληση συμβολής / butt weld – πλήρους διείσδυσης) από την TUV Cyprus
 • Πιστοποίηση συγκολλητών στη θέση 6G (συγκόλληση συμβολής / butt weld – πλήρους διείσδυσης) από την TUV Cyprus
 • Θεωρητική εξέταση για την καλή γνώση του επαγγέλματος του συγκολλητή ‘test of job knowledge’, συνάδουσα με τις πρόνοιες του ISO 9606

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Δείτε το flyer του προγράμματος εδώ.

Invest in Knowledge

Apply Now