Δίκτυο Εργοδοτών

Δίκτυο Εργοδοτών

Αποστολή του Ινστιτούτου Επαγγελματικών Σπουδών στο UCLan Cyprus από την ίδρυσή του, είναι να γεφυρώνει την εκπαίδευση με τη βιομηχανία. Με πρωταρχικό μέλημα την επαγγελματική αποκατάσταση των φοιτητών, η ομάδα του Ινστιτούτου έχει εργαστεί ενεργά για τη δημιουργία ενός δικτύου με τοπικές και πολυεθνικές εταιρείες και φορείς πιστοποίησης με μακρά παρουσία στην εγχώρια και διεθνή βιομηχανία. Όλες οι συνεργασίες του Ινστιτούτου εχουν σκοπό:

  • Τη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους φοιτητές
  • Την πιστοποίηση των προσόντων των φοιτητών από διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς
  • Την παροχή ευκαιριών πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές σε πραγματικές συνθήκες εργασίας
  • Τη δημιουργία ευκαιριών εργοδότησης στους αποφοίτους εντός του δικτύου συνεργατών του Ινστιτούτου

Μετά από μόλις 3 χρόνια λειτουργίας, οι πλείστοι εκ των αποφοίτων του Ινστιτούτου, έχουν ήδη καταφέρει να διοριστούν και απασχοληθούν σε οργανισμούς και επιχειρήσεις, όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και διεθνώς. Ειδικότερα ο κλάδος των Επαγγελματικών Συγκολλήσεων παρουσιάζει μεγάλη και άμεση απορρόφηση των αποφοίτων από τον τοπικό – κυρίως – κατασκευαστικό τομέα, με ποσοστό άνω του 90%.