Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Αθανασία Αγγέλου
Course Leader / Lecturer in Agriculture School
Τηλέφωνο: +357 24 69 41 66
Email: [email protected]

 

Στέλλα Κωμοδρόμου
QA Expert, Instructor of Agriculture School
Τηλέφωνο: +357 24 69 41 60
Email: [email protected]

 

Σωκράτης Σωκράτους
Associate Instructor of Agriculture School
Τηλέφωνο: +357 24 69 40 00
Email: [email protected]

 

Έλενα Βανέζη
Associate Instructor of Agriculture School
Τηλέφωνο: +357 24 69 40 00
Email: [email protected]

 

Ανδρέας Σάουρος
Associate Instructor of Agriculture School
Τηλέφωνο: +357 24 69 40 00
Email: [email protected]

 

Στέλιος Ευγενίου
Associate Instructor of Agriculture School
Τηλέφωνο: +357 24 69 40 00
Email: [email protected]